nfu har intervjuet Ole Petter Askheim
med Ingen kommentarer

nfus tidsskrift Samfunn for alle har intervjuet Ole Petter Askheim om BPA. Høgskolen i Lillehammer har i samarbeid med Østlandsforskning nylig publisert rapporten: ”Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse”. Den handler om mennesker med funksjonsnedsettelser som benytter … Les mer

Tilfredsheten med BPA like høy som for ni år siden
med Ingen kommentarer

Forskningsrapport nr. 143 / 2010, av Vegard Johansen, Ole Petter Askheim, Jan Andersen og Ingrid Guldvik Rapporten er også publisert av Østlandsforskning som Rapport 16/2010. Vi presenterer her rapportens sammendrag. Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse Sammendrag: … Les mer

Mye oppmerksomhet om BPA i 2010
med Ingen kommentarer

I OptimalAssistanse er vi glade for igjen å få bekreftet at våre tanker om BPA – og i særdeleshet vedrørende opplæring til både arbeidsledere og assistenter, er svært viktig. Både Doktorgradsavhandlingen og Masteroppgaven som det er linket til lenger ned … Les mer