Aktivt liv

med Ingen kommentarer
Det er mange former for aktivitet..
Det er mange former for aktivitet..

Lever du et aktivt liv?

Meningen med personlig assistanse har aldri vært at assistanseberettigede skulle bli fullstendig oppslukt av assistansen. At man skal bruke dagene sine på å administrere og organisere nødvendig assistanse.

La det være klart; Brukerstyrt personlig assistanse er ingen lettvint løsning, og det er ikke til å unngå at det går tid til administrering. Men meningen er at den som trenger assistanse skal få mulighet til å leve som hvemsomhelst og ikke minst skal få kontroll over tilværelsen.

BPA er for svært mange den beste løsningen for å oppnå dette.

Det er altså ikke assistansen som skal utgjøre hovedaktiviteten og hele det sosiale livet.

Dessverre så er det slik at omgivelsene ikke stiller særlig krav til at den som har en funksjonsulikhet skal være i jobb. I mange tilfeller anses funksjonsulikhet som sykdom og det er derfor heller ingen forventninger om at man kan bidra med noe.

Det er fort gjort å adoptere et slikt syn på seg selv, og begynne å se seg selv som både syk, svak, og utilstrekkelig. Det kan føre til at en ikke får øye på alt det man skulle kunne gjøre, med en løsning som personlig assistanse.

Adolf Ratzka, svensk frigjøringspioner, sier:

En institusjon er ingen bygning, men en situasjon der andre bestemmer over deg.

La ordene fra Ratzka synke litt.

Lever du i en institusjon? I ditt eget hjem.