Forskrift om offentlige anskaffelser

med Ingen kommentarer
Les hva RO sier om BPA og Forskrift om offentlige anskaffelser:

“Kommuner må følge Forskrift om offentlige anskaffelser dersom andre enn kommunen selv skal være arbeidsgiver for assistentene i BPA-ordninger
RO registrerer at flere kommuner nå begynner å legge drift av BPA-ordninger ut på anbud. Det er veldig forskjellig hvordan kommunene velger å håndtere dette og RO ønsker å gi råd til dem som vurderer å arrangere slike anskaffelseskonkurranser.”
Les mer om prosedyrer og krav til anskaffelsesprosedyrer…