Åpen høring, medlemskap i HSH og BfH

med Ingen kommentarer

Det skjer stadig noe nytt, og dagene raser avgårde.

Borg Helse logoMed behandlingsgaranti på 48-timer

Bedriftshelsetjenesteavtalen vi har hos Borg Helse har allerede vist seg å være gull verdt. En assistent med knetrøbbel fikk time hos fysioterapeut dagen etter at saken ble meldt inn, to dager senere time hos ortoped, og hvis nødvendig – tid for MR-undersøkelse samme dag eller dagen derpå (lørdag). Fire dager etter første legekonsultasjon var assistenten tilbake på jobb, fornøyd og med et “reparert” kne. Det som lå ann til å bli en langtidssykemelding – i kø for utredning og behandling, ble effektivt løst. Til beste for både ansatt og arbeidsgiver.

HSH-logo En kunnskapspartner som representerer virksomheter innen handel, service og tjenester

HSH kan styrke oss ved at de er i forkant på bransjeforståelse, kompetanseutvikling, arbeidsgiverservice, og som pådriver for gode og rettferdige rammevilkår.

Gjennom medlemskap i HSH får OptimalAssistanse et seriøst og troverdig apparat i ryggen, og en trygghet i form av kompetanse og støtte som fremmer våre næringsinteresser. Medlemskap i HSH gir oss:

  • tilgang til dyktige og erfarne rådgivere ved håndtering av personalspørsmål
  • lavere forsikringspremier
  • rimelig bistand i forretningsjuridiske spørsmål
  • kurstilbud til fordelaktige priser
  • tilgang til profesjonelle nettverk

Besøk HSH på web

Bransjeforeningen for hjemmetjenester logoHøring om ny helse- og omsorgslov

11. mai var Bransjeforeningen for Hjemmetjenester (BfH) på Stortinget, og fra BfH stilte Elisabeth Sagvig, leder i bransjeforeningen/daglig leder i City Maid, Sissel Maxwell Grasli, daglig leder i JAG Assistanse Norge og undertegnede, daglig leder i OptimalAssistanse.  Ærendet denne dagen var en åpen høring (start v/50 min.), hvor vi ga Helse- og omsorgskomiteen innspill i forbindelse med ny Kommunal helse- og omsorgslov. I forkant av høringen hadde vi sendt kommentarer og endringsforslag til komiteen, og hadde 3 + 7 minutter til hhv. innledning og til å besvare spørsmål fra komitemedlemmene. I tillegg så benyttet vi anledningen til å overlevere et utkast til Lov om Assistansestønad, forankret i Folketrygden. Med lovutkastet ønskes altså en endring av BPA, til en individuell stønad, bort fra helse- og omsorgstjenestene.  Kanskje ble det sådd et frø denne dagen?