Arbeiderpartiets landsmøte behandler BPA denne uken

med Ingen kommentarer

paragraftegnet.. og nfus leder Jens Petter Gitlesen (epostlenke) har skrevet en oppsummering i sakens anledning – som er verdt å lese.

“Flere lokallag og fylkeslag i arbeiderpartiet har foreslått rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse. I helgen blir det avgjort om landsmøtet i Arbeiderpartiet går inn for rettighetsfesting.”