BPA er i vinden og det skjer mye spennende

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse har i dag deltatt på et BPA-seminar i regi av BfH (Bransjeforeningen for hjemmetjenester), og vi var representert både på talerstolen og tilhørerbenken.

Vi traff gamle kjente, tidligere kollegaer, mange engasjerte konkurrenter, og spennende nye samarbeidspartnere, i tillegg til at vi fikk en hyggelig prat med Høyres Erna Solberg og fagrådgiver Fredrik Gierløff i lunsjen.

En av det mest interessante innleggene på dagens seminar var om det pågående arbeidet med å utforme en standardisert kontrakt for BPA (en videreutvikling av Oslo kommunes BPA-kontrakt). Stein Johnsen fra HSH er en av de sentrale aktørene i dette arbeidet, og han fortalte om komiteens sammensetning, noen av utfordringene de sto overfor, og prosessen videre. Utkastet til en standardkontrakt kommer ut på høring ved påsketider, og det vil selvsagt bli anledning til å komme med innspill. Går alt etter planen så har vi en ny og tydelig definisjon av hva BPA er, og en standard kontrakt til bruk for kommunene på bordet – før sommeren.

NB!
RO publiserte for få dager siden innlegget BPA-kontrakter; nasjonal standard i løpet av året”, som forteller noe om hvilke store utfordringer som er knyttet til BPA i disse dager.

OptimalAssistanse berøres direkte av de problemstillingene RO beskriver i det vi tilbyr assistanseberettigede, deres personlige assistenter, og kommunene et skreddersydd BPA-konsept, og vi følger derfor utviklingen nøye.

 

BfH – bransjeforeningen for hjemmetjenester består pr februar 2011 av ca tyve medlemsbedrifter, og de er i kraftig vekst. Noen av selskapene i bransjeforeningen leverer BPA-tjenester.

HSH – “løfter norsk service og tjenesteyting”. Det ser ut til at et økende antall BPA-leverandører er medlemmer i nettopp denne arbeidsgiverorganisasjonen.