Kan en personlig assistent gi deg nye muligheter?

med Ingen kommentarer
illustrasjonsbilde veiledning
Sammen finner vi gode løsninger

Vi tilbyr oss å være din personlig guide og kan gi deg nyttige tips om bruker-/borgerstyrt personlig assistanse – BPA.

I OptimalAssistanse lover vi at B-en i BPA er i fokus.

Mange har hørt om hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, og omsorgsbolig, men ikke om borgerstyrt personlig assistanse.

La oss fortelle deg om de viktigste forskjellene!

Er du usikker og tenker på hvordan din personlige assistanse skal løses? Ta kontakt med oss, så kan vi tenke høyt sammen.

Kjente spørsmål om BPA:

 • Hvem kan få vedtak om BPA gjennom kommunen/bydelen?
 • Kan privatpersoner kjøpe personlig assistanse organisert som BPA?
 • Hvilke oppgaver og ansvar følger med det å velge BPA?
 • Er det mulig å kombinere BPA med en allerede travel hverdag, enten dagene er fylt opp med studier, jobb, barn, eller krevende verv?
 • Hvilke oppgaver følger med arbeidslederrollen?
 • Hva om kreftene eller konsentrasjonen i forhold til det å være arbeidsleder ikke strekker til?
 • Kan noen andre ha arbeidslederrollen?
 • Hvordan finner jeg assistenter?
 • Hva gjør jeg hvis assistenten blir syk, og hvordan lager jeg en arbeidsplan?
 • Kan barn og ungdom benytte ha BPA?
 • Hva med menn og kvinner av fin gammel årgang, din ektefelle, bror, eller dine foreldre?

Spør i vei, vi kjenner de fleste svarene!

For den som trenger personlige assistanse er det ofte lettere å våge tro på seg selv når man får vite hvordan andre med lignende utfordringer har løst sitt behov for assistanse. Vi har 16 års erfaring med BPA, og kanskje har vi tips nettopp du kan ha nytte av!

Vi tilbyr også skrivehjelp og juridisk rådgivning innenfor dette området for våre kunder.

Vi kan bistå deg med:

 • informasjon om hva BPA er
 • en vurdering for å se om BPA kan være riktig løsning
 • å få mer klarhet i hvor mange timer assistanse pr dag eller uke som er ønskelig/nødvendig
 • å utforme søknad om BPA
 • ved avslag på BPA, utforme en klage
 • kompetanse og erfaring i møte mellom BPA-søker og kommune/bydel
 • informasjon/foredrag/kurs om BPA
 • tips om hvordan BPA være en nøkkel til et fritt liv
 • i mange kommuner kan vi være arbeidslederens samarbeidspartner og assistentenes formelle arbeidsgiver

I vår rådgivning inngår bruk av retningslinjer, lovverk, og annerkjent forskning.

– * –

Vi  har ikke fasiten,

fordi det er hovedpersonen som vet best – i sitt liv.

OptimalAssistanse har unik kunnskap om BPA,

og sammen kan vi komme frem til virkelig gode løsninger!


Ring oss på 69 12 96 00 for en uforpliktende samtale. Eller benytt kontaktskjemaet.