En rett til BPA – med loven i hånd?

med Ingen kommentarer

paragraftegnetVel, det kan se ut til at en mangeårig kamp for sterkere rettigheter for funksjonshemmede med assistansebehov, nå gir uttelling. VG-nett skriver onsdag kveld “De rødgrønne partiene i Stortinget overkjører sin egen regjering og er enige om at funksjonshemmede nå skal få rett til sin egen, brukerstyrte assistent.”

Ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven), Prop. 91 L (2010–2011), behandles i Stortinget tirsdag 14. juni. Det er vel først etter dette at vi får svar på om de endringen VG nå har publisert, faktisk kommer.

Det konkrete lovforslaget kan komme sent i høst eller tidlig neste år, og

“- Det viktigste nå er at regjeringen jobber raskt, slik at Stortinget kan behandle dette i høst. På vegne av funksjonshemmede-bevegelsen i Norge har vi ett ønske: At dette skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2012, sier Jarl Ovesen (FFO, vår tilføyelse).”

OptimalAssistanse følger saken nøye.