Et skritt nærmere styrket rett til BPA

med Ingen kommentarer

.. og det er grunn til forsiktig optimisme.

«Stortinget ber regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag.»

StortingsbygningenStortingets behandling, som startet kl 10:00 og pågikk til nær midnatt tirsdag sist uke, var fryktelig spennende. Og det var stas å finne igjen noen av BfHs forslag til endringer og tilføyelser, ført i pennen av OptimalAssistanse, i  helse- og omsorgskomiteens innstilling til Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015).

Resultatet av Stortingets behandling av den delen av den nye Kommuneloven som omhandler BPA, landet dessverre også denne gang på “utredes mer”.

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede mener at det er mange mangler i rapporten en arbeidsgruppe har levert til Helse- og omsorgsdepartementet i forkant av behandlingen i Stortinget, og det vises blant annet til at samfunnsmessige besparelser knyttet til BPA er utelatt.

nfus nettsider presenteres noen av innleggene som omhandlet BPA på Stortinget tirsdag 14.juni 2011.

Mye jobb gjenstår før vi reellt kan fastslå at kampen for rettighetsfesting av BPA er på plass. Altså at norske borgere som har et assistansebehov, ut fra gitte kriterier, med loven i hånd kan si: Etter en nøye vurdering har jeg/vi kommet frem til at BPA er rett løsning for meg/oss. Kommende høst og vinter må det jobbes knallhardt med opplysningsvirksomhet overfor beslutningstakerne. Vi som besitter den aller beste kompetansen må sørge for å dele all vår kunnskap og erfaring vedrørende BPA.

Har du noen virkelig gode argumenter for at retten til BPA må styrkes? Hva betyr BPA for deg, eller for noen du kjenner? Del det gjerne i kommentarfeltet nedenfor.