Frokostmøte “Bo lenger hjemme – Teknologi og løsninger”

med Ingen kommentarer

Tirsdag 1. februar, arrangerer Borg Innovasjon frokostmøte for nettverket som er etablert i forbindelse med deres satsing på helse- og omsorgsinnovasjon.

Nettverket består av både offentlige og private virksomheter, samt akademia og FoU miljøer. Nettverket er tett koblet mot flere prosjekter som Borg Innovasjon er involvert i, og som har fokus på teknologi og tjenester som gjør mennesker i stand til å bo lenger hjemme med høy livskvalitet. Også ofte kalt Independent Living. Medlemmer i nettverket mottar informasjon i forhold til andre arrangementer, spennende prosjekter og selvfølgelig resultater knyttet til de prosjektene Borg Innovasjon er med i.

OptimalAssistanse syns det er spennende å høre hvordan andre ser for seg fremtiden, og kanskje kan vi bidra med noen erfaringer og tanker.

Tid: tirsdag 1. februar 2011 – kl. 08:00-10:00

Sted: Borg Innovasjon, Rådmann Sirasvei 1, Grålum

Program Frokostmøte 1. febr 2011