Helsedirektoratets “julegave”

med Ingen kommentarer

klippe snorDa er Helsedirektoratets rapport om kriterier for en rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) offentliggjort (pdf-fil), oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Forslaget til rettighetsbestemmelse skal virke i tillegg til dagens plikt for kommunene til å tilby BPA, en plikt som videreføres i ny kommunal helse- og omsorgslov som trer i kraft fra nyttår.

Hvis du er nysgjerrig på hvilken vei vinden blåser vedrørende BPA så anbefaler vi at du leser den vedlagte rapporten.

Men vi – og da taler vi nok på vegne av svært mange funksjonshemmede, kan vel allerede røpe såpass etter en rask gjennomgang, at dette ikke er hva vi ønsket oss. Uansett, det er viktig å ha politikernes bestilling i mente når du leser rapporten. Helsedirektoratet kan jo ikke trylle..

Helsedirektoratets utredning er nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet som skal lage en lovtekst som i neste omgang skal vedtas i Stortinget.

Les mer om BPA-rapporten på Helsedirektoratets nettsider.

OptimalAssistanse skal nå finlese rapporten, og kommer tilbake med mer om saken.

Hva syns du om H-dirs forslag til rettighetsfesting av BPA?

 

foxit reader Last ned Foxit reader for å lese pdf-filer (gratis)