nfu har intervjuet Ole Petter Askheim

med Ingen kommentarer
Ole Petter Askheim, HiL
Ole Petter Askheim, HiL

nfus tidsskrift Samfunn for alle har intervjuet Ole Petter Askheim om BPA.

Høgskolen i Lillehammer har i samarbeid med Østlandsforskning nylig publisert rapporten: ”Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse”. Den handler om mennesker med funksjonsnedsettelser som benytter brukerstyrt personlig assistanse og deres erfaringer med ordningen.

Rapporten er skrevet av Jan Andersen, Ole Petter Askheim (prosjektleder), Ingrid Guldvik, og Vegard Johansen.

“- Noe av det viktigste denne rapporten viser, er nok den stabilt høye tilfredsheten med BPA. Den er ikke blitt redusert. Det ser tvert i mot ut som om tilfredsheten i perioden 2002 – 2010 er blitt enda høyere.”

Askheim var i september innleder på OptimalAssistanses Fagdag 2010 og fortalte om noen av funnene deres. Videre omtalte vi denne forskningen i januar, og du finner der en lenke til rapporten.

Rapporten kan også bestilles i papirversjon ved henvendelse til Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer. T: 61 28 80 00. Den koster 125 kroner.