Norge får en Standard for BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

med Ingen kommentarer

Standard Norges logoEn Norsk Standard-avtale for BPA er nå på høring (høringsfrist 1. juni). Avtalen skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommune og leverandør.

Det at vi nå får en godt kvalitetssikret Norsk Standard-avtale er positivt.


Avtalen består av tre deler:

  • NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • Blankett 8435 A Kontrakt om levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • Blankett 8435 B Individuell kontrakt om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Alle høringer i Standard Norge er åpne for enhver som ønsker å komme med innspill, og OptimalAssistanse vil nok benytte muligheten til å fremme forslag om tilføyelser eller justeringer. Engasjementet rundt BPA er svært høyt i disse dager, både i politikken, forvaltningen, og i de ulike organisasjonene, og dette forslaget til avtale er en del av det bildet.

Norsk Standard-avtalen for BPA er forventet ferdig medio juni 2011.