Norsk Standard kontraktsavtale for BPA

med Ingen kommentarer

Standard Norges logoNå er den her: BPA-standarden (NS 8435). En Norsk Standard-avtale for BPA. Avtalen vil bidra til å sikre ryddige kontraktsforhold mellom assistanseberettiget, arbeidsleder, kommune og leverandør.

Det at det nå foreligger en kvalitetssikret BPA-kontraktsavtale, fra Standard Norge, er svært positivt. Vi kan ikke annet enn tro at både den som har og får vedtak om BPA, den som forestår arbeidsledelsen, deres bokommuner, og leverandørene ønsker den velkommen.

“Formålet med kontrakten er å legge grunnlaget for forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet for den som får tjenesten. Kontrakten skal videre fordele ansvar mellom partene og skape administrative forutsetninger for et godt samarbeid.
Målsettingen med ordningen om brukerstyrt personlig assistanse, er at den som har et assistansebehov, skal få et så selvstendig liv som mulig. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring.”

Høringer i Standard Norge er åpne for enhver som ønsker å komme med innspill, og OptimalAssistanse benyttet muligheten. Engasjementet rundt BPA har i lang tid vært høy, både politisk, i forvaltningen, og i de ulike organisasjonene, og dette forslaget til avtale har vært en del av det bildet.

BPA-standarden (NS 8435) trådte i kraft 1. august 2011, og vi har den allerede på pulten.

Komiteen som har utarbeidet standardkontrakten har bestått av:

Adecco Norge, Attendo Care, CityMaid, Forbrukerrådet, HSH, JAG Assistanse AS, NHO Service, Omsorgsspesialisten AS, Oslo kommune, RO-senteret, og ULOBA BA.