Ønsker du å være egen arbeidsgiver i din BPA-ordning?

med Ingen kommentarer

Sjekk om din hjemkommune/bydel gir deg muligheten til å velge mellom de tre ulike arbeidsgiverløsningene;

  • kommunen
  • et andelslag/privat firma
  • eller å være din egen arbeidsgiver
    Samarbeid

Hvis svaret du får av kommunen er ja, så har vi nå et spennende tilbud. Dette vil vi gjerne få presentere for deg/dere.

Vi vet jo at det å gå løs på en ny og ukjent oppgave er skummelt. Vi kjenner løsningene, og vi stiller gjerne vår kunnskap til rådighet.

Med vår 16 år lange BPA-erfaring tilbyr OptimalAssistanse seg å være din samarbeidspartner ved valg av løsningen ved å være egen arbeidsgiver.

Vi har gjennom årenes løp bygget opp et stort nettverk, og vi har valgt våre samarbeidspartnere med omhu. Dette nettverket, som samlet sett innehar betydelig kunnskap innenfor en rekke fagområder, vil du også kunne nyte godt av.

Våre egne ansatte strekker seg langt for at du skal få en optimal BPA-ordning, og vil gi deg gode råd og løsninger både ved oppstart av BPA, og videre når din assistanseordning er etablert.

Av erfaring vet vi at opplæring er avgjørende for en god BPA-løsning, og vi har derfor utviklet skreddersydde kurs for både deg som arbeidsleder, og for dine assistenter.

– * –

OptimalAssistanses mål er at du som vår kunde skal få en stabil og god BPA-ordning som gjør at du kan leve et fritt og uavhengig liv, og at dine assistenter skal ha en trygg arbeidsplass med gode betingelser.

Vi tilpasser samarbeidsavtalen oss i mellom i tråd med dine ønsker og behov!

Ring oss for en uforpliktende prat – 959 95 898