BPA-arbeidslederkurs høsten 2012

med 3 kommentarer
Kurs for BPA-arbeidsleder
Kurs for BPA-arbeidsleder

OptimalAssistanse arrangerer høstenen 2012 kurs for BPA-arbeidsledere og stedfortredende arbeidsledere i Østfold, Akershus, Vestfold, og kommunene i Vestregionen.

Kursene vil være hhv. i OptimalAssistanses lokaler, Quality Hotell på Grålum, eller Rica Park Hotell, Drammen. Ta kontakt for nærmere opplysninger.

  • Modul 1 – BPA-basis:
   Obligatorisk basisopplæring, over to dager, totalt 12 timer + 3 timer telefon/epost-oppfølging i en 8-ukers periode etter kurset
  • Modul 2 – BPA-oppfrisk:
   Oppfriskning og påfyll – for arbeidsledere som tok obligatorisk Basiskurs for flere år siden, over to eller tre dager (12/18 timer) avhengig av tidligere gjennomført kursalternativ.
  • Modul 3 – BPA-påbygg:
   Fordypning/påbygning, over to dager, totalt 12 timer (basis + påbygg utgjør 24 timer totalt)

Påmelding til kurs – klikk her

OptimalAssistanse forsøker så langt det er mulig å samle flere arbeidsledere på kursene, dette fordi vi ser verdien av erfaringsutveksling og gruppedynamikk. I de tilfeller hvor arbeidslederen gjennomfører kurset alene så arbeider vi kontinuerlig med å skape arenaer for fellesskap med andre arbeidsledere. Kurset i arbeidsledelse består av relevante temaer for en arbeidsleder, og er blant annet:

 • Independent Living
 • Om BPA, intensjonen bak BPA
 • Rekruttering
 • Arbeidsledelse
 • Kommunikasjon
 • Roller
 • Aktuelt lovverk
 • Utforming av arbeidsplaner, stillingsbeskrivelser
 • Taushetsplikt
 • Avtaler
 • HMS, sykefraværsoppfølging, ferieloven, etc.
 • disponering av BPA-timer
 • mv.

Arbeidslederen får i løpet av kurset oppgaver knyttet til de ulike temaene, og refleksjonsoppgaver som omhandler arbeidsledelse. Kurset avsluttes med en ”test” og kursbevis.

Ta kontakt med kursansvarlig Kirsti Cath Dahle for mer informasjon om kursstart, pris, mv.

Tlf 959 95 898

OptimalAssistanse arrangerer også tema-dager for arbeidsledere med fokus på de ovennevnte temaene. I tillegg til dette tilbyr vi årlig en gjennomgang med arbeidsleder for å sikre oppdatert kunnskap, og for å avklare om det er behov for faglig påfyll.