OAs kurskatalog for våren 2014 er klar før jul

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse arrangerer jevnlig kurs for BPA-arbeidsledere. Det som har særpreget flere av kursene i senere tid er at mange av kursdeltakerne har vært stedfortredende arbeidsledere. Altså en person som leder på vegne av en nærstående som har BPA.

Supre kursevalueringer

Det er flott å se at deltagerne på BPA-kursene opplever at de sitter igjen med mye ny kunnskap. De aller fleste gir kursene våre samlet score på 9 eller 10 av 10!

Kurs for personlige assistenter

Trivselsundersøkelse viser at assistentene ønsker seg tilbud fra OptimalAssistanse, og vi har nå som siktemål å tilby dem et skreddersydd BPA-kurs i vinter. Send oss gjerne en epost allerede nå hvis du ønsker å delta eller du vil ha tilsendt mer informasjon når tiden nærmer seg. Vi presenterer nytt om kurset på nettsiden, og vi vil fortløpende sende epost til alle arbeidsledere og assistenter som er tilknyttet OptimalAssistanse.