Valg 2013

med Ingen kommentarer

Hvorfor jeg skal på dette? For at det handler om livet mitt! Vil politikerne gi meg friheten til å leve?
Andreas Henden

Torsdag 15.08.13, kl 20:00 braker det løs i Litteraturhuset i Oslo, og det er BPA som står i fokus . Våre folkevalgte er bedt om å redegjøre for partienes holdninger og standpunkt, og det omdiskuterte lovforslaget om BPA vil garantert stå sentralt.

I debattpanelet stiller:

 • Marie Martinussen (R)
 • Guro Fresvik (V)
 • Kari Kjos (FrP)
 • Bent Høie (H)
 • Per O Lundteigen (SP)
 • Karin Andersen (SV)
 • Martin Kolberg (A)
 • Helge Eide (KS)
 • Lars Gaupset (DG)
 • Ingvild Belck-Olsen (KrF)
 • Sunniva Ørstavik (LDO)
 • Ann Kristin Krokan (politisk leder, Uloba)
 • Vibeke Marøy Melstrøm (daglig leder, Uloba)

Sjekk arrangementets egne Facebook-side. Der finner du påmeldingsinformasjon mv.