Godt Nytt År!

med Ingen kommentarer

2015 blir virkelig et godt nytt år for mange.

Fra 1. januar er BPA en rettighet i Norge. Når vi blar om kalenderen fra 2014 til 2015 vil 10.000 flere nordmenn ha krav på Borgerstyrt Personlig Assistanse. Det betyr at alle under 67 år med stort behov for personlig assistanse har rett til å få denne organisert som BPA. Retten gjelder også avlastning for foreldre med hjemmeboende barn.

For oss som jobber og brenner for BPA markerer årsskiftet derfor en milepæl. 2015 blir et spennende år for OptimalAssistanse, med mange nye prosjekter som vil komme våre kunder og samarbeidspartnere til gode. Vårt mål er å gi enda flere en bedre og mer personlig BPA i 2015.

Vi ønsker dere alle et Godt Nytt År!