Kurs for BPA-arbeidsledere høsten 2014

med Ingen kommentarer

OpplæringOptimalAssistanse arrangerer kurs for BPA-arbeidsledere og stedfortredende arbeidsledere i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, og kommunene i Vestregionen. Ved behov tilbys samme kurs i Bergen, Trondheim, og Harstad/Narvik.

Kursene vil være hhv. i OptimalAssistanses lokaler på Grålum, i Asker eller Drammen. Ta kontakt for nærmere opplysninger.

  • Modul 1 – BPA-basis:
   Obligatorisk basisopplæring, over to dager, totalt 12 timer + 3 timer telefon/epost-oppfølging i en 8-ukers periode etter kurset
  • Modul 1b – BPA-veiledning:
   Rådgivingstjeneste – i etterkant av kurs, primært kontakt pr telefon og epost (dag og kveld), 15 timer/1 år
  • Modul 2 – BPA-oppfrisk/påbygg:
   Oppfriskning og påfyll – for arbeidsledere som tok obligatorisk Basiskurs for flere år siden, over to (12 timer).

Påmelding til kurs – klikk her

Vi forsøker så langt det er mulig å samle flere arbeidsledere på kursene fordi vi ser verdien av erfaringsutveksling og gruppedynamikk. Kurs i arbeidsledelse består av relevante temaer for en arbeidsleder, og er blant annet:

 • Independent Living
 • Om BPA, intensjonen bak BPA
 • Rekruttering
 • Arbeidsledelse
 • Kommunikasjon
 • Roller
 • Aktuelt lovverk
 • Utforming av arbeidsplaner, stillingsbeskrivelser
 • Taushetsplikt
 • Avtaler
 • HMS, sykefraværsoppfølging, ferieloven, etc.
 • disponering av BPA-timer
 • mv.

Arbeidsleder får i løpet av kurset oppgaver knyttet til de ulike temaene, og refleksjonsoppgaver som omhandler arbeidsledelse. Etter fullført kurs mottar deltager kursbevis.

Ta kontakt med kursansvarlig Kirsti Cath Dahle for mer informasjon om kursstart, pris, mv.

Tlf 959 95 898

OptimalAssistanse arrangerer også tema-dager for arbeidsledere med fokus på de ovennevnte temaene. I tillegg til dette tilbyr vi årlig en gjennomgang med arbeidsleder for å sikre oppdatert kunnskap, og for å avklare om det er behov for faglig påfyll.