Legger frem forslag om rettighetsfesting før sommeren

med Ingen kommentarer

– og mye tyder på at rettigheten trer i kraft fra 1. januar 2015

Dette fremkom på Regjeringens pressekonferans fredag 28. februar. Hvis alle som fyller kriteriene søker så kan antall nordmenn som har borgerstyrt personlig assistanse (BPA) fremover bli ca 14.000, mot ca 2.800 i dag, mener Departementet.

Erna Solberg sa til Aftenposten at de ikke har finregnet, men de anslår prislappen til å bli 200-300 millioner kroner når avlastning og støttekontakt inkluderes i ordningen.

Under gårsdagens pressekonferansen fremkom det at to-tre av de faresignalene vi så i den rødgrønne Regjeringens lovforslag i fjor nå er luket bort. Avlastning, støttekontakt og enklere helsetjenester inkluderes likevel i BPA. Dette er bra! Det stemmer godt overens med det vi mener er intensjonen med BPA; nemlig en helthetlig tjeneste, hvor vi slipper å forholde oss til mange forskjellige tjenesteytere, hvor den enkelte selv velger assistent, hva assistenten skal gjøre og til hvilken tid.

Ja, det er uten tvil en god nyhet statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og helse- og omsorgsminister Bent Høie kom med den siste dagen i februar. Det er all grunn til å se dette som en viktig delseier. I OptimalAssistanse har vi fulgt prosessen mot rettighetsfesting av BPA tett gjennom veldig mange år, og vi avventer innholdet i lovteksten før vi slipper jubelen løs for alvor.

Sitat sakset fra Aftenpostens oppslag:

– Snur maktpyramiden

– Det betyr at for eksempel familier med funksjonshemmede barn kan få en personlig assistent hjem i stedet for å sende barnet ut av familien for avlastning, forteller helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han mener proposisjonen som legges frem før sommeren er en frihetsrevolusjon for funksjonshemmede.

Hvis sitatet er mer enn munnhell så har vi virkelig kommet et langt stykke på vei i riktig retning, og det viser at arbeidet vi har nedlagt gjennom mange år bærer frukter. Hardt og utrettelig påvirkningsarbeid nytter!

Her er lenke til noen oppslag om saken: NHF, Uloba, AftenpostenRomerikes Blad, TV2-nyhetene (13.37 uti sendingen), nfu.