SISTE NYTT! om rettighetsfesting av BPA

med Ingen kommentarer

paragraftegnetStortinget la i går ettermiddag frem sin innstilling. Regjeringen beslutter om fire dager hvordan lovforslaget om rett til Borgerstyrt personlig assistanse faktisk blir seende ut.

Det nærmer seg altså en historisk seier! Avgjørelsen ser vi kommende mandag (16. juni).

Vi får da omsider bekreftet at det nytter å jobbe hardt og målrettet for at folk med en funksjonsulikhet også har rett til frihet.

Lovforslaget blir heller ikke nå slik vi ønsker, vi som har “skoene på”, men det har underveis i prosessen blitt bedre enn det opprinnelige forslaget som kom for tre år siden.

Det har ikke vært tid til å finlese innstillingen ennå, men et positivt innspill vi la merke til er:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en forpliktende opptrappingsplan våren 2015 som inneholder konkrete forbedringer av BPA-ordningen ut over regjeringens forslag, herunder en vurdering av lavere timegrenser, hensikten med en øvre aldersgrense på 67 år og inkludering av natt- og punkttjenester.»

Dette må kunne forstås som en erkjennelse, og at Stortinget selv ser at forslaget ikke er optimalt og har et forbedringspotensiale – i borgernes favør.

Stortingets innstilling