Har du rett til å få BPA? Ta BPA-testen!

med Ingen kommentarer

Lkanjegfåbpa.nourer du på om du kan få BPA? Nå lanserer vi nettsiden www.kanjegfåbpa.no! Her finner du god informasjon om borgerstyrt personlig assistanse, og kan ta BPA-testen vi har utviklet. Den gir deg tilbakemelding på hvor sannsynlig det er at du kan få innvilget BPA.

1. januar ble BPA en individuell rettighet i Norge. Anslagsvis 14.000 nordmenn har nå krav på å få BPA. På kanjegfåbpa.no kan du finne ut om du er en av dem!

I testent finner du også en BPA-kalkulator, som gjør det lettere å beregne hvor mange timer BPA du bør søke om.