Kirsti Cath på informasjonsmøte i Arendal

med Ingen kommentarer

Kirsti Cath i ArendalArendal kommune har, etter utlysning, nylig innvilget såkalt tjenestekonsesjon til elleve BPA-leverandører. I den forbindelse inviterte kommunen til informasjonsmøte med kommunens administrativt ansvarlige, BPA-leverandører, BPA-arbeidsledere (de såkalte “brukerne”) og assistenter, i sitt nye kultur- og rådhus.

Vår “utskremte” medarbeider denne gang var, som så ofte før, BPA-fagsjef Kirsti Cath Dahle, godt fulgt av sin funksjonsassistent, som også var sjåfør på turen fra Sarpsborg.

Etter kommunens innledning fikk hver leverandør ti minutter til å presentere seg. Det var møtt frem seks leverandører, av de i alt elleve, samt ca sju arbeidsledere av omkring femten nåværende ordninger i Arendal. Noen assistenter møtte også opp, og det er viktig.

Kirsti Cath holdt en strålende presentasjon. Først nevnte hun litt om sin egen bakgrunn, der hun selv har hatt BPA siden 1995, og siden arbeidet som BPA-rådgiver i ULOBA, før hun gikk videre og startet OptimalAssistanse sammen med venner og kolleger.

Kirsti Cath er nå egen arbeidsgiver i sin BPA-ordning og jobber som BPA-fagsjef i OptimalAssistanse og kursholder i BPA-skolen, foruten styreverv i samme. Hun har dessuten prøvd alle de tre modellene for organisering av BPA, nemlig kommunen, privat leverandør og egen arbeidsgiver.

Under presentasjonen av oss som leverandør la hun vekt på at vi skal se den enkelte, har sterkt fokus på opplæring, og fremfor å vokse for å bli så store som mulig, heller vil fokusere på å bli bedre, og den beste, til å betjene våre kunder, som primært er hver enkelt arbeidsleder, men også for assistentene. Vi vil også være en troverdig samarbeidspartner for kommunene.

Hun  la vekt på samarbeidet med BPA-skolen, som ledes av Hege Weimand Larsen, når det gjelder kurs og opplæring. BPA-skolen holder kurs både for kommunens ansatte, arbeidsledere, assistenter og andre.

Til sist at OptimalAssistanse har satset på utvikling av et elektronisk system for timeregistrering, og nå holder på med en utvikling av en elektronisk vikarbank for arbeidsledere og assistenter. Spørsmålet om vikarer har vi erkjent er en stor utfordring og satser derfor på å kunne presentere en optimal løsning om kort tid.

Kirsti Cath fikk sterke og tydelige tilbakemeldinger etter presentasjonen. Dette var bra presentert om oss, og du verden for et solid erfaringsgrunnlag og kompetanse på BPA-området. Og dette kom ikke bare fra kommunen og arbeidslederne.

Det er god kollegial stemning blant representantene for leverandørene, tross konkurransesituasjonen. Slike møter blir også et slags bransjetreff for oss.

Etter selve møtet var det stand, med “rollup”, spørsmål og svar, nærmere informasjon, brosjyrer, utdeling av “gadgets”, som “BPA-filmen”, den franske “De urørlige”, på DVD.

Vi må visst skaffe flere DVD-er med den populære filmen, dette til tross for at den nå ligger på Netflix. Det er en herlig komedie om en riking som trenger personlig assistanse, og en innvandrer som trenger en jobb, eller helst ikke. Dessuten fremstiller filmen på glitrende vis personlig assistanse sett i et service-, kontra et medisinsk, perspektiv.

En liten pussighet oppsto

Alle som har truffet Kirsti Cath, men ikke alle som ikke har truffet henne, vet at hun bruker rullestol til forflytning. Hun er en “bruker”.

På møtet var det ett bord for kommunen og brukerne og ett for leverandørene.

Så da arrangørene av møtet skulle vise alle på plass, ble Kirsti Cath naturligvis forsøkt henvist til en plass ved bordet for “brukerne”. Så måtte hun smilende opplyse at, nei, hun er der som leverandør og følgelig bør ta plass ved leverandørenes bord.

Slike artige feiltakelser slutter aldri å gjenta seg, vet man, om man har fulgt Kirsti Cath litt rundt gjennom noen år.

Erfaringer

  • Arendal kommune ønsker også selv å levere BPA i egen regi, spesielt for de med relativt få assistansetimer.
  • Det blir trolig et godt samarbeid med Arendal kommune, men vi er litt usikre på om den vil gi også de små ordningene “fritt brukervalg” (valg av leverandør).
  • Vi er også litt usikre på om Arendal kommune vil godta et en arbeidsleder når som helst kan be om å få bytte leverandør.
  • Vi har nå håp om at flere i Arendal vil velge OptimalAssistanse som sin BPA-leverandør, og det skal være oss en glede å gjøre vårt ytterste for dem.
  • Arbeidslederne får bare en drøy uke fra nå på å bestemme seg for leverandør.
  • Det tar maksimalt 2,5 timer å kjøre fra Horten til Arendal, selv i øsende regnvær og stiv kuling, midt i perioden med små og store veiarbeider både her og der. Avstanden fra Grålum har derfor liten betydning. Vi er på plass i tide.

Arendal er en trivelig by, som attpå viste seg fra fra en ganske solfylt side under vårt besøk.

Kontakt oss