Ny kurskatalog rett rundt hjørnet

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse arrangerer kurs for BPA-arbeidsledere, stedfortredende arbeidsledere, personlige assistenter, og kommuner, over hele landet.

Vi forsøker så langt det er mulig å samle minimum 5 deltagere på kursene fordi vi ser verdien av erfaringsutveksling og gruppedynamikk.

Kurs i arbeidsledelse består av relevante temaer for en arbeidsleder, og er blant annet:

  • Independent Living
  • Om BPA
  • Rekruttering, arbeidsledelse, kommunikasjon, roller
  • Aktuelt lovverk; HMS, sykefraværsoppfølging, ferieloven, etc.
  • Utforming av arbeidsplaner, stillingsbeskrivelser
  • mv.

Etter fullført kurs mottar deltager kursbevis.

OptimalAssistanse arrangerer også tema-dager for arbeidsledere med fokus på de ovennevnte temaene. I tillegg til dette tilbyr vi årlig en gjennomgang med arbeidsleder for å sikre oppdatert kunnskap, og for å avklare om det er behov for faglig påfyll.

Mer om vårt nye spennende kursprogram legges ut innen utgangen av januar.

Hege Weimand LarsenTa kontakt med leder for BPA-skolen og kursansvarlig Hege Weimand Larsen, tlf 930 18 995, for mer informasjon om kursstart, priser, mv.