Nytt rundskriv kommer kanskje før jul

med Ingen kommentarer

Rundskrivene fra 2000 og 2005 er gyldige inntil videre.

Vi sier kanskje, fordi det nye rundskrivet om BPA ble lovt ferdig allerede i 2014, på våren 2015, før sommeren, og i hvert fall senest i høst.

Rundskrivet det er snakk om er det offisielle dokumentet som beskriver hva BPA er, hvem som kan få det, og hva det kan brukes til. Dette er styringsdokumentet som kommunenes saksbehandlere benytter når de skal tildele BPA-vedtak. Hva som står i disse retningslinjene er dermed helt avgjørende for om søkeren får BPA eller ikke – og hvor mange timer BPA man får innvilget pr uke.

Et stort problem med de gamle rundskrivene er at de er så generelle, at kommunene har kunnet tolke dem vidt forskjellig. Etter at BPA ble en rettighet fra 1. januar 2015, er det fastslått av Stortinget og Helse- og Omsorgsdepartementet at ca 14.500 nordmenn har lovfestet rett på BPA. Men hvilke praktiske behov skal BPA egentlig dekke? Hvordan beregner man de 25 timene pr uke som rettigheten krever? Til hvilke oppgaver og aktiviteter er det lov å benytte seg av en assistent? Og kan man ta med assistenten sin når man reiser ut av kommunen eller landet, for kortere eller lengre tid? Mange av disse spørsmålene håper vi at det nye rundskrivet vil svare på.

Helsedirektoratet sendte sitt utkast til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i juni 2015. Departementet opplyser nå at de fremdeles jobber  med å ferdigstille dokumentet, men at de regner med at rundskrivet offentliggjøres før jul. Etter alle forsinkelsene som har vært blir vi likevel ikke overrasket om kalenderen viser 2016 før det nye rundskrivet er på plass.

Inntil videre er det rundskrivene fra 2000 og 2005 som gir retningslinjer for hvordan kommunene skal saksbehandle søknader om BPA. Les mer i Rundskriv I-20/2000 og Rundskriv I-15/2005.

Er du usikker på om den individuelle rettigheten gjelder deg, eller vil ha råd i søknadsprosessen? Ta kontakt med oss på telefon 69 12 96 00, eller send en mail til post@optimalassistanse.no