Tenestegodkjend for BPA i Herøy og Ulstein

med Ingen kommentarer

Ulstein kommunevåpenHerøy kommunevåpenOptimalAssistanse er no tildelt tenestekonsesjon for Brukarstyrt Personleg Assistanse (BPA) i Herøy kommune på Sunnmøre. Frå før er me tildelt same i nabokommunen Ulstein. Til saman har desse kommunane drygt 17 000 innbyggjarar.

Me ynskjer alle med eit assistansebehov i Herøy og Ulstein på Sunnmøre hjarteleg velkomne til oss!

Kontakt oss