Tjenestegodkjent for BPA i Malvik ved Trondheim

med Ingen kommentarer

Malvik kommunevåpenOptimalAssistanse kan nå levere BPA i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Med andre ord kan borgere med assistansebehov, og fått innvilget BPA i Malvik nå velge blant flere leverandører, der OptimalAssistanse er tilgjengelig.

Malvik er nabokommune til Trondheim, hvor vi allerede har flere kunder.

Vi ønsker alle med assistansebehov i Malvik velkommen til oss!