Vestregionen og vår tjenestekonsesjon

med Ingen kommentarer

Vestregionens logo

 

 

Som mange sannsynligvis er kjent med; det har nylig vært gjennomført en anbudsprosess i kommunesamarbeidet Vestregionen om leveranse av BPA tjenester. Vestregionen besluttet ved utsendelsen av anbudet at de ville begrense antall leverandører til seks.

OptimalAssistanse AS ble vurdert som kvalifisert, men er dessverre ikke blant de seks som ble tildelt tjenestekonsesjon. Vår klage på beslutningen ble ikke tatt til følge.
Det medfører at OptimalAssistanse, fra og med 01.01.2016, ikke får levere BPA-tjenester i Vestregionen. Det beklager vi sterkt!

Det innebærer videre at våre kunder, våre BPA-arbeidsledere i Vestregionen, snart må velge ny leverandør, og at assistentene dermed får ny arbeidsgiver fra 1. januar. Overgangen til ny leverandør vil bli ansett som en virksomhetsoverdragelse. Både arbeidsledere/stedfortredende arbeidsledere og assistenter er informert direkte om den videre gangen i overføringsprosessen. Når arbeidsleder har valgt ny leverandør, vil arbeidsledere og assistenter bli innkalt til informasjonsmøte i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.
Vi vil naturligvis både betjene og ivareta våre arbeidsledere og assistenter på beste måte frem til 01.01.2016.

Se også Budstikka.

Kontakt oss om du har spørsmål.