Tenestegodkjend for BPA i Fjell utanfor Bergen

med Ingen kommentarer

Fjell kommunevåpenBergen kommunevåpenOptimalAssistanse er no tildelt tenestekonsesjon for Brukarstyrt Personleg Assistanse (BPA) i Fjell kommune i Hordaland. Frå før er me tildelt same i Bergen. Dette er en kommune som vest for Bergen og sør for Øygarden, og har ca 25 000 innbyggjarar. Til saman har desse kommunane då drygt 300 000 innbyggjarar. Fjell er ein vakker øykommune med fleire øyer, ute i havgapet, medrekna nordre del av øya Sotra.

Me ynskjer alle med eit behov for personleg assistanse, i Fjell og i Bergen kommunar, hjarteleg velkomne til oss!

Fjell kommune si nettside om BPA.


Kontakt oss