Tjenestegodkjent i Lillehammer, Øyer og Gausdal

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse kan nå levere BPA i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner i Oppland. Med andre ord kan borgere med assistansebehov, og fått innvilget BPA i disse kommunene nå velge blant flere leverandører, der OptimalAssistanse er tilgjengelig.

Kommunene er nabokommuner i nedre del av Gudbrandsdalen og har samarbeidet om felles utlysning. Med unntak av Gran kommune, hvor vi allerede har kunder, er dette våre første kommuner i Oppland. Til sammen har disse kommunene bortimot 39 000 innbyggere, foruten Gran med sine ca 13 700.

Vi ønsker alle med assistansebehov i Lillehammer, Øyer, Gausdal og Gran hjertelig velkommen til oss!


Kontakt oss