OptimalAssistanse har fått nye eiere

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse AS har fått nye eiere. Selskapet er kjøpt opp av Ecura Helse og Omsorg AS, et norsk selskap som ønsker å være et alternativ til store utenlandske aktører i det norske markedet. OptimalAssistanse AS ble stiftet i 2009, og har vært eid av fire privatpersoner som nå har solgt seg helt ut av selskapet.

Videre drift

Ecura Helse og Omsorg vil drive OptimalAssistanse videre sammen med dagens ledelse.

Oppkjøpet vil ikke føre til noen endringer i tjenesteleveransen av BPA til våre kunder. Våre rutiner og prosedyrer vil være det samme som før, og oppkjøpet medfører heller ingen endringer i administrasjonen,

sier daglig leder i OptimalAssistanse, Wenche Grønsveen.

Ecura er et nystartet norsk selskap som tilbyr tjenester innen BPA, hjemmebasert omsorg, rehabilitering og bo- og omsorgstilbud for personer med psykiske lidelser. Selskapet sysselsetter i dag 450 personer og administrerende direktør er Per Gunnar Borhaug.

Viktig samarbeidspartner

Vi ønsker å være en viktig samarbeidspartner for både de som mottar våre tjenester og for de som er våre oppdragsgivere. Vi har et bredt tjenestetilbud der vi kan tilby løsninger tilpasset de enkelte behov. I vårt arbeid vektlegger vi kvalitet og kompetanse i alt vi gjør. Derfor er det gledelig å se at vi deler ambisjoner med OptimalAssistanse som nå blir en del av konsernet,

sier Per Gunnar Borhaug, administrerende direktør i Ecura.

Ecura Helse og Omsorg har også overtatt Vangseter AS, Mjøsen Bo og Habilitering, Melås Helse i Sogn og Fjordane og Mestrings- og Læringssenteret med virksomheter på Vestlandet og i Trøndelag.