Vi tilbyr funksjonsassistanse

med Ingen kommentarer

bench-accountingOptimalAssistanse tilbyr nå funksjonsassistanse til deg som har fått innvilget dette av NAV.

Vi kan hjelpe deg å rekruttere og ansette funksjonsassistent uansett hvor du bor i landet. Som arbeidstaker må man selvfølgelig avklare ordningen med sin arbeidsgiver i forkant.

Hvis du allerede har et vedtak om BPA, kan assistenter som allerede er ansatt hos deg, også ansettes som funksjonsassistent. På denne måten kan du forholde deg til de samme assistentene som du er kjent med fra før. OptimalAssistanse tar arbeidsgiveransvaret for assistentene, ansvaret for rådgivning og opplæring, og rapporterer til NAV.

Har du fått innvilget funksjonsassistanse eller ønsker mer informasjons; ta kontakt med oss.