Etter Camp Spinal

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse deltok i år på Camp Spinal, en aktivitetsleir for mennesker med ervervet ryggmargsskade som Sunnaas sykehus HF og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, der målet er å gi inspirasjon og veiledning til å leve et aktivt liv til tross for funksjonsnedsettelse.

Til stede var også de kjente artistene, komikerne og skuespillerne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, og, som de pleier, kommenterte det så på Instagram.