OptimalAssistanse AS blir fra 02.09.19 Ecura Hjemmetjenester og BPA AS.

med Ingen kommentarer

Sammenslåingen vil ikke medføre vesentlige endringer i den daglige driften, og de samme rådgiverne / kontaktpersoner som tidligere vil gjelde.

Kontaktinfo Ecura BPA: bpa@ecura.no

Link: https://ecura.no/bpa-brukerstyrt-personlig-assistanse/