Tjenestegodkjent i Gjøvikregionen

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse AS er, samen med 15 andre leverandører, nå tjenestegodkjent og derfor BP-partner, alle 5 kommune i Gjøvikregionen. Disse er, foruten Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Regionen ligger mellom Mjøsa og Randsfjorden og er den meste folkerike i Oppland, med ca 30 000 innbyggere.

Vi er glad for å kunne tilby BPA til personer med behov for assistanse i Gjøvikregionen og ønsker alle med behov for dette velkommen til oss.

Ta gjerne kontakt på post@optimalassistanse.no eller bruk skjemaet nedenfor.