Aktuelle saker

Camp Spinal logo

Etter Camp Spinal

OptimalAssistanse deltok i år på Camp Spinal, en aktivitetsleir for mennesker med ervervet ryggmargsskade som Sunnaas sykehus HF og Sunnaasstiftelsen arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for ryggmargsskadde og andre spinalenheter i Norge og Norden, der målet er å gi inspirasjon … Les mer

Ingen kommentarer

Tjenestegodkjent i Grenland

OptimalAssistanse AS er nå, som en av flere leverandører, tjenestegodkjent av Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI). Det er gledelig at vi nå kan levere BPA til kunder i Skien og Porsgrunn. Dersom du, eller noen du kjenner, vil vite mer om dette, … Les mer

Ingen kommentarer