Tilfredsheten med BPA like høy som for ni år siden

med Ingen kommentarer

Forskningsrapport nr. 143 / 2010, av Vegard Johansen, Ole Petter Askheim, Jan Andersen og Ingrid Guldvik Rapporten er også publisert av Østlandsforskning som Rapport 16/2010. Vi presenterer her rapportens sammendrag. Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse Sammendrag: … Les mer

Aktivt liv

med Ingen kommentarer

Lever du et aktivt liv? Meningen med personlig assistanse har aldri vært at assistanseberettigede skulle bli fullstendig oppslukt av assistansen. At man skal bruke dagene sine på å administrere og organisere nødvendig assistanse. La det være klart; Brukerstyrt personlig assistanse … Les mer

1 11 12 13 14 15