BPA med stedfortredende arbeidsleder

med Ingen kommentarer

Det er pr medio 2010 ikke lovhjemlet å få innvilget BPA med stedfortredende arbeidsleder (*), men det er gitt frihet – og kommunene er oppfordret til, å etablere ulike ordninger.

BPA med stedfortredende arbeidsleder er ment å hjelpe dem som ikke selv kan styre assistanseordningen, og det gis rom for at nærstående personer ivaretar interessene og oppgavene på vegne av den assistanseberettigede. Stedfortredende arbeidsleder har rollen som arbeidsleder og bestemmer i samsvar med assistanseberettigedes behov hvem som skal assistere/bistå, hvor og til hvilke tider assistansen skal skje.

Smånytt, mens vi venter..

med Ingen kommentarer

En nærmere presentasjon av OptimalAssistanses medarbeidere finnes nå under “om selskapet”. OptimalAssistanse venter spennende nytt en av de nærmeste dagene, og vi skal om få dager også starte prøvedrift av nyskapningen databasebasert BPA-vikarbank. Vi er for tiden inne i en … Les mer

Stiftelse

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse AS ble i dag, 1. september 2009 kl 18:00, formelt stiftet. Følgende styre ble valgt: styreleder:     Alf M. Wiegaard, advokat styremedlem: Kirsti C. Dahle, borgerstyrt personlig assistanse (BPA)-konsulent og daglig leder styremedlem: Knut A. Sparhell, IT-ingeniør styremedlem: … Les mer

1 12 13 14 15