Hva vi kan tilby

Vi har mange års erfaring i å tilpasse BPA-ordninger i samarbeid med kommune og arbeidsleder.

Med Optimal­Assistanse som din BPA-leverandør får du:

 • Opplæring som arbeidsleder
 • Veiledningstelefon tilgjengelig 24/7
 • Hjelp ved rekruttering av assistenter
 • Hjelp til utforming av stillingsannonser
 • Hjelp til intervju av nye assistenter
 • Hjelp til opplæring av assistenter
 • Arbeidsledermanual med prosedyrer og skjemaer
 • Assistentmanual
 • Hjelp til utforming av arbeidsplaner
 • Dekning av ekstrautgifter til BPA-ordning som kinobilletter, kontorutstyr
 • Elektronisk timeregistrering
 • Månedlig oversikt over timeforbruk

Kurs og opplæring

Kurs i arbeidsledelse

Består av relevante temaer for en arbeidsleder, som blant annet:

 • Independent Living
 • Om BPA
 • Rekruttering, arbeidsledelse, kommunikasjon, roller
 • Aktuelt lovverk; HMS, sykefraværsoppfølging, ferieloven, etc.
 • Utforming av arbeidsplaner, stillingsbeskrivelser
 • Andre aktuelle emner

Etter fullført kurs mottar deltager kursbevis.

Andre kurs

 • Assistentkurs — kvalifisering/kurs for personlige assistenter innen BPA og annen virksomhet.
 • Arbeidslederopplæring — kurs for ledere for personlige assistenter, individuelt tilpasset og/eller grupper
 • Informasjonsvirksomhet og foredrag, overfor kommuner og politikere, om BPA generelt

Optimal­Assistanse arrangerer også tema-dager for arbeidsledere med fokus på de ovennevnte temaene. I tillegg til dette tilbyr vi årlig en gjennomgang med arbeidsleder for å sikre oppdatert kunnskap, og for å avklare om det er behov for faglig påfyll.