Hva vi kan tilby

Vi har mange års erfaring i å tilpasse BPA-ordninger i samarbeid med kommune og arbeidsleder.

Med Optimal­Assistanse som din BPA-leverandør får du:

  • Opplæring som arbeidsleder
  • Veiledningstelefon tilgjengelig 24/7
  • Hjelp ved rekruttering av assistenter
  • Hjelp til utforming av stillingsannonser
  • Hjelp til intervju av nye assistenter
  • Hjelp til opplæring av assistenter
  • Arbeidsledermanual med prosedyrer og skjemaer
  • Assistentmanual
  • Hjelp til utforming av arbeidsplaner
  • Dekning av ekstrautgifter til BPA-ordning som kinobilletter, kontorutstyr
  • Elektronisk timeregistrering
  • Månedlig oversikt over timeforbruk

Kurs og opplæring

Kurs i arbeidsledelse

Består av relevante temaer for en arbeidsleder, som blant annet:

  • Independent Living
  • Om BPA
  • Rekruttering, arbeidsledelse, kommunikasjon, roller
  • Aktuelt lovverk; HMS, sykefraværsoppfølging, ferieloven, etc.
  • Utforming av arbeidsplaner, stillingsbeskrivelser
  • Andre aktuelle emner

Etter fullført kurs mottar deltager kursbevis.

Andre kurs

  • Assistentkurs — kvalifisering/kurs for personlige assistenter innen BPA og annen virksomhet.
  • Arbeidslederopplæring — kurs for ledere for personlige assistenter, individuelt tilpasset og/eller grupper
  • Informasjonsvirksomhet og foredrag, overfor kommuner og politikere, om BPA generelt

Optimal­Assistanse arrangerer også tema-dager for arbeidsledere med fokus på de ovennevnte temaene. I tillegg til dette tilbyr vi årlig en gjennomgang med arbeidsleder for å sikre oppdatert kunnskap, og for å avklare om det er behov for faglig påfyll.