Hvorfor skal du velge Optimal­Assistanse?

Vi har mange års erfaring og vårt verdigrunnlag er basert på valgfrihet og respekt for den enkeltes rett til selvbestemmelse.

Vårt hovedfokus ligger i det daglige møtet mellom den enkelte person og våre medarbeidere.

Som arbeidsleder i BPA-ordning får dine assistenter ansettelse i Optimal­Assistanse AS.

Vi tilbyr gode lønnsvilkår, tillegg på kveld/helg/helligdager, har avtale om bedriftshelsetjeneste, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Les mer om Optimal­Assistanse som din BPA-leverandør.


Hvilke krav blir det stilt til deg som arbeidsleder

For å få BPA må man ha mulighet og vilje til å gå inn i en lederrolle for sine assistenter. Alternativt kan arbeidslederansvaret settes bort til andre (stedfortredende arbeidsleder). Dette gjelder blant annet barn og personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Stedfortredende arbeidsleder kan være foreldre, ektefelle, verge, en assistent, eller andre nærstående.


Våre Arbeidslederkurs

Vi avholder kurs i egen regi ved oppstart av ordningen.


Søknadsprosessen

Les om søknadsprosessen…

Kontakt med oss om du trenger rådgivning eller veiledning.

Stilling ledig

Bruk dette skjemaet for å legge din egen “Stilling ledig”-annonse hos oss.

Din tekst vil bli kunne bli redigert, forkortet og tilpasset, eventuelt annonsen avvist.

NB: Dersom du søker jobb skal du ikke bruke dette skjemaet. Gå til Jobb søkes.

Tidligere annonsert? Vennligst logg inn først.

*= obligatorisk informasjon


 • Har du lagt inn annonse tidligere må du først logge inn her.

 • Velg din bostedskommune, under fylke. Hvis den ikke er i listen betyr det at vi for tiden ikke har tjenesteavtale i din kommune.
 • Gate-/vei-/postboks + nr. Frivillig. Kun hvis du ønsker å bli kontaktet pr. brevpost
 • <br />Bør være med
 • De opplysningene du oppgir, men avkrysser her, blir ikke vist i annonsen. Pass da på at du har minst én måte å kontakte deg på, enten postadresse, epostadresse eller telefon.
 • Denne er viktig. Kort og fyndig, men ta med relevante nøkkelord, ikke bare "Stilling ledig". Stor forbokstav, er du snill.
 • Lag punktliste med én oppgave pr. linje.
 • Lag punktliste med ett krav pr. linje.
 • Tips: Kort om (deg som) arbeidsleder og eventuelt arbeidstider.
 • Format: dd.mm.åååå eller bruk datovelgeren som spretter opp.
 • Dato, format dd.mm.åååå eller bruk datovelgeren som spretter opp.
 • Hvis ikke utfylt: 1-2 måneder. Hvis utfylt kan du angi kortere tid eller inntil 4 måneder frem. Format åååå-mm-dd eller bruk datovelgeren som spretter opp.
 •