Hvorfor jobbe for Optimal­Assistanse?

Opplæring

 • Den rent praktiske opplæringen vil i hovedsak bli gitt av din egen arbeidsleder
 • Din rolleforståelse som assistent har stor betydning, Vi har erfarne BPA-rådgivere som vil gi konkret veiledning
 • Vi er tilgjengelig for deg på telefon alle dager, hele døgnet

Arbeidsoppgaver (eksempler)

 • Personlig og praktisk assistanse i hverdagen, herunder forflytning, toalettbesøk og personlig stell
 • Rengjøring, evt. enkelt verandakasse- eller hagearbeid
 • Matinnkjøp, handlerunder i butikker
 • Matlaging
 • Omsorg for kjæledyr
 • Følge til arrangement som feks konsert, møte, lege, trening og helseinstitusjon m.v.
 • Reise og besøk utenfor kommune eller landet, etter nærmere avtale

Lønn/rettigheter

Vi tilbyr gode lønnsvilkår, tillegg på kveld/helg/helligdager, pensjons- og forsikringsordninger, og avtale om bedriftshelsetjeneste

Jobb søkes

(Tips: Er du selv arbeidsleder/assistansemottaker og har stilling ledig, bruk da skjema Stilling ledig)

Jobb kan kun ønskes som personlig assistent i BPA-ordning i en/de kommune(r) vi har tjenesteavtale med. En annonse er bare en publisering av ditt ønske, må ikke betraktes som en konkret søknad på utlyst stilling. Målgruppen er generelt kun våre egne BPA-arbeidsledere, og du kan ikke regne med stor dekning utover disse. Send også inn konkret, spesifikk søknadledige stillinger.


 • Har du lagt inn annonse tidligere må du først logge inn her.

 • Velg hvilke(n) kommune(r) du ønsker å jobbe i (én eller flere). Hvis en ønsket kommune ikke er i listen betyr det at vi for tiden ikke har tjenesteavtale med den.

 • Kjønn kan være relevant for en assistent-stilling.

 • Frivillig. Kun fire siffer for år, ikke en full dato.
 • Gate, vei, postboks + nr. Frivillig. Kun dersom du også ønsker å kunne bli kontaktet pr brevpost.

 • Frivillig, men skal være med hvis gateadresse er brukt.
 • Bosted/postadresse. Frivillig, men skal være med hvis gateadresse eller postnr er brukt.
 • Frivillig, men anbefalt.
 • Andre allergier eller forbehold kan du ta med i teksten nedenfor.
 • Tittel/overskrift til jobb søkes-annonsen din. Ta med noen nøkkelord som kan fenge, ikke bare "Søker jobb". Start med stor forbokstav, er du snill. Ikke punktum til slutt.
 • Her skriver du innholdet i annonsen din, med mer om deg selv og hva du er god til, pluss eventuelle forbehold. Tips: Ikke start med "Hei" og ikke avslutt med hilsen (fordi dette er en offentlig synlig annonse, ikke en epost/melding til en person).
 • åååå-mm-dd
  Du kan angi en slutt-dato (siste dag den skal vises) inntil (maks) 3 måneder frem i tid. Normalt minst én måned frem i tid. Alltid minst én uke.
 •  
 •