Hvorfor jobbe for Optimal­Assistanse?

Opplæring

  • Den rent praktiske opplæringen vil i hovedsak bli gitt av din egen arbeidsleder
  • Din rolleforståelse som assistent har stor betydning, Vi har erfarne BPA-rådgivere som vil gi konkret veiledning
  • Vi er tilgjengelig for deg på telefon alle dager, hele døgnet

Arbeidsoppgaver (eksempler)

  • Personlig og praktisk assistanse i hverdagen, herunder forflytning, toalettbesøk og personlig stell
  • Rengjøring, evt. enkelt verandakasse- eller hagearbeid
  • Matinnkjøp, handlerunder i butikker
  • Matlaging
  • Omsorg for kjæledyr
  • Følge til arrangement som feks konsert, møte, lege, trening og helseinstitusjon m.v.
  • Reise og besøk utenfor kommune eller landet, etter nærmere avtale

Lønn/rettigheter

Vi tilbyr gode lønnsvilkår, tillegg på kveld/helg/helligdager, pensjons- og forsikringsordninger, og avtale om bedriftshelsetjeneste

Ønsker du jobb hos oss, søk på en av våre ledige stillinger, eller send en åpen søknad og cv til post@optimalassistanse.no