bench-accountingOptimal­Assistanse er leverandør av både BPA og funksjonsassistanse

Vi kan rekruttere og ansette funksjonsassistenter over hele landet. Etter at du har fått vedtak fra NAV om funksjonsassistanse, kan du eller din arbeidsgiver ta kontakt med oss for å planlegge prosessen med å finne og ansette funksjonsassistenter.

Optimal­Assistanse tar arbeidsgiveransvaret og står for lønnsutbetalinger til assistentene, samt rapportering til NAV. Optimal­Assistanse er også ansvarlig for rekrutterings- og ansettelsesprosessen, samt opplæring og rådgivning av assistentene.

Hvem kan få funksjonsassistanse?

Funksjonsassistanse er opprettet som et tiltak for deg som er i arbeidsdyktig alder med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller har sterkt nedsatt syn. Vedtak om funksjonsassistanse er ikke avhengig av at du har BPA. Hvis du allerede har et vedtak om BPA, kan assistentene som allerede er ansatt i BPA-ordningen, også ansettes som funksjonsassistenter.

Ordningen dekker lønnsutgifter til assistent som kan bidra med praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Ordningen dekker også assistent som kan være med på arbeidsreiser. Det er viktig å være klar over at en funksjonsassistent ikke skal utføre selve arbeidet ditt, men yte praktisk bistand, slik at du får utført dine arbeidsoppgaver.

Det er NAV Hjelpemiddelsentral som fatter vedtak om funksjonsassistanse. Omfanget og varigheten av assistansen vurderes årlig av NAV Hjelpemiddelsentral i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker.


Kontakt oss