Vi kan hjelpe deg med å rekruttere og ansette en funksjonsassistent uansett hvor du bor. Som arbeidstaker må du selvfølgelig, i forkant, avklare en slik ordning med arbeidsgiveren din.

Hvis du allerede har et vedtak om BPA, kan dine assistenter, som allerede er ansatt hos deg, også ansettes som dine funksjonsassistenter. På denne måten kan du forholde deg til de samme assistentene som du er kjent med fra før. OptimalAssistanse tar her arbeidsgiveransvaret for assistentene, gir dem rådgivning og opplæring, samt sørger for påkrevet rapportering til NAV.

Hvem kan få funksjonsassistanse?

Funksjonsassitanse er opprettet som et tiltak for deg som er arbeidsdyktig, men med nedsatt funksjonsevne, og som har behov for hjelp til å utføre noen praktiske deler av arbeidet. Overgangen mellom utdanning og arbeid er dessuten ansett som særlig viktig. Du kan få funksjonsassistanse hvis du er, eller ønsker å være, yrkesaktiv, har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse, for eksempel sterkt nedsatt syn, og du dermed har behov for slik hjelp for å kunne komme i, eller være i, jobb. Du trenger ikke ha BPA også.

Ordningen er ment for at du, med praktisk bistand fra en assistent, skal kunne utføre dine tildelte, og helt ordinære, arbeidsoppgaver. Den skal også bidra til å styrke din kompetansen og din evne til arbeid, og dessuten forhindre at du, som arbeidstaker, kan risikere å falle ut av arbeidslivet. Ordningen dekker utgiftene til din nødvendige praktiske hjelp, slik at du kan utføre dine ordinære arbeidsoppgaver. Det er viktig å være klar over at en funksjonsassistent ikke skal utføre selve arbeidet ditt, men hjelpe til og tilrettelegge, slik at du får gjort det du skal.