Brukerstyrt, eller Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er et offentlig velferdstilbud. Det er en ordning for tilrettelegging av praktisk og personlig bistand for personer med behov for assistanse.

BPA fungerer som et alternativ eller tillegg til det offentlige omsorgstilbudet og de tradisjonelle hjemmetjenestene.

Personer med innvilget BPA kan ansette sine egne assistenter, og organisere disse selv, innenfor rammene som kommunens vedtak gir.

Kjernen i BPA handler om å velge selv. Tanken bak er at det er den enkelte som best kjenner sine behov og sin hverdag, og dermed også er den som er best egnet til å avgjøre hvordan assistansen bør utføres.

Målet er å gi enkeltmennesker frihet til å leve et mer selvstendig liv, i og utenfor sitt eget hjem. BPA gir også økte muligheter til å delta aktivt i samfunnsliv, kulturtilbud, jobb og studier.

Fra 1. januar 2015 ble BPA rettighetsfestet i Norge.