Med BPA flyttes ansvaret for å organisere praktisk og personlig bistand fra det offentlige over til enkeltmennesket. Det gir store muligheter, men også stort ansvar.

Å få innvilget BPA krever at man har mulighet til å administrere sin egen assistanseordning på en god måte. Man blir arbeidsleder for sine egne assistenter. Hvis man helt eller delvis trenger hjelp til å utføre disse oppgavene, kan en stedfortredende arbeidsleder være en mulighet. Det er som regel en nær pårørende som får denne oppgaven.

Den som får innvilget BPA, står i utgangspunktet selv ansvarlig for:

  • rekruttering og ansettelser
  • opplæring og arbeidsledelse
  • organisering av arbeidet
  • utarbeiding av godkjente arbeidsplaner

Selve arbeidsgiveransvaret og den økonomiske driften av en BPA-ordning krever profesjonell håndtering, for å imøtekomme formelle krav til blant annet arbeidsmiljøloven, utbetaling av lønn, feriepenger og pensjon.

Denne driften gjør som regel kommunen, eller en profesjonell BPA-leverandør. Stadig flere kommuner tilbyr fritt brukervalg, så du selv kan velge din egen samarbeidspartner til drift av BPA-ordningen.

Les mer om hvordan BPA organiseres.