Publisert Jobb som assistent søkes i

Jeg har akkurat blitt ferdig utdannet sykepleier og er ivrig etter å ta fatt på arbeidslivet som sykepleier slik at jeg kan tilegne meg nye kunnskaper og erfaringer. Jeg er en 22 år gammel kvinne, som ser på meg selv som en veldig positiv og løsningsorientert person. Jeg har førerkort klasse B, og kjører både manuell og automat.

Jeg har bodd på forskjellige plasser i dette landet grunnet skolegang, men har nå returnert til Trøndelag og har planer om å bli her i mange år frem i tid. Under studiet har jeg jobbet på en korttidsavdeling på et sykehjem, hvor jeg har fått erfaring med å jobbe med mange forskjellige mennesker i forskjellige aldre med ulike problemstillinger. Jeg har ofte fått ansvar for en gruppe pasienter og har hatt ansvar for medisinutdeling. Jeg har og jobbet som tilkallingsvikar på et psykiatrisk sykehus på avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling hvor jeg har tilegnet meg kunnskaper om det å jobbe med mennesker som ser på verden på en annen måte. Erfaringer jeg har fått ved å jobbe ved siden av studiene er at jeg liker å jobbe godt selvstendig og i samarbeid med andre.

Jeg har en 100% jobb som sykepleier i Trondheim kommune, hvor jeg jobber turnus og har da perioder hvor jeg jobber mye og andre perioder hvor jeg ikke jobber mye. Det jeg ønsker å oppnå med å jobbe som personlig assistent, er å bruke de dagene hvor jeg ikke jobber mye på å hjelpe andre til å få en bedre hverdag og tilegne meg erfaring med å jobbe på en annen måte. Jeg har alltid sett det interessant og givende å få jobbe på denne måten.

Jeg vil gjerne avslutte med at jeg er en veldig utadvendt person, som er veldig åpen og har lett for å bli kjent med andre mennesker. Jeg ønsker å tiltre en tilkallingsstilling, da jeg har flere dager med fri i ukedagene og i helger i løpet av en turnusperiode. Igjen – denne type stillingen og arbeidsplassen virker spennende og jeg vil gjerne jobbe med dette.

Annet

  • Kvinne, født 1996
  • Har førerkort for bil
  • Jobb som assistent søkes i

Kontakt

Lisa Jønsson
Haakon Odd Christiansens veg 40, 7048 Trondheim
Epost: Limajon@hotmail.com
Tlf.: 92049795