Tjenestegodkjent i Lillehammer, Øyer og Gausdal

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse kan nå levere BPA i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner i Oppland. Med andre ord kan borgere med assistansebehov, og fått innvilget BPA i disse kommunene nå velge blant flere leverandører, der OptimalAssistanse er tilgjengelig. Kommunene er nabokommuner i … Les mer

Tenestegodkjend for BPA i Fjell utanfor Bergen

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse er no tildelt tenestekonsesjon for Brukarstyrt Personleg Assistanse (BPA) i Fjell kommune i Hordaland. Frå før er me tildelt same i Bergen. Dette er en kommune som vest for Bergen og sør for Øygarden, og har ca 25 000 innbyggjarar. … Les mer

Tenestegodkjend for BPA i Klepp og Gjesdal

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse er no tildelt tenestekonsesjon for Brukarstyrt Personleg Assistanse (BPA) i Klepp kommune på Jæren. Frå før er me tildelt same i nabokommunen Gjesdal. Til saman har desse kommunane snaut 30 000 innbyggjarar, og dei reknas til Sør-Jæren, mens kommunane Sandnes, … Les mer

Tjenestegodkjent for BPA i Enebakk kommune

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse kan nå levere BPA i Enebakk kommune i Akershus. Med andre ord kan borgere med assistansebehov, og fått innvilget BPA i Enebakk, nå velge blant flere leverandører, der OptimalAssistanse er tilgjengelig. Enebakk har nesten 11 000 innbyggere og er … Les mer

Vestregionen og vår tjenestekonsesjon

med Ingen kommentarer

    Som mange sannsynligvis er kjent med; det har nylig vært gjennomført en anbudsprosess i kommunesamarbeidet Vestregionen om leveranse av BPA tjenester. Vestregionen besluttet ved utsendelsen av anbudet at de ville begrense antall leverandører til seks. OptimalAssistanse AS ble vurdert som kvalifisert, … Les mer

Tenestegodkjend for BPA i Herøy og Ulstein

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse er no tildelt tenestekonsesjon for Brukarstyrt Personleg Assistanse (BPA) i Herøy kommune på Sunnmøre. Frå før er me tildelt same i nabokommunen Ulstein. Til saman har desse kommunane drygt 17 000 innbyggjarar. Me ynskjer alle med eit assistansebehov i … Les mer

Tjenestegodkjent for BPA i Malvik ved Trondheim

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse kan nå levere BPA i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Med andre ord kan borgere med assistansebehov, og fått innvilget BPA i Malvik nå velge blant flere leverandører, der OptimalAssistanse er tilgjengelig. Malvik er nabokommune til Trondheim, hvor vi allerede … Les mer

1 2 3