Tjenestegodkjent for BPA i Malvik ved Trondheim

med Ingen kommentarer

OptimalAssistanse kan nå levere BPA i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Med andre ord kan borgere med assistansebehov, og fått innvilget BPA i Malvik nå velge blant flere leverandører, der OptimalAssistanse er tilgjengelig. Malvik er nabokommune til Trondheim, hvor vi allerede … Les mer

nfu har intervjuet Ole Petter Askheim

med Ingen kommentarer

nfus tidsskrift Samfunn for alle har intervjuet Ole Petter Askheim om BPA. Høgskolen i Lillehammer har i samarbeid med Østlandsforskning nylig publisert rapporten: ”Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse”. Den handler om mennesker med funksjonsnedsettelser som benytter … Les mer

Tilfredsheten med BPA like høy som for ni år siden

med Ingen kommentarer

Forskningsrapport nr. 143 / 2010, av Vegard Johansen, Ole Petter Askheim, Jan Andersen og Ingrid Guldvik Rapporten er også publisert av Østlandsforskning som Rapport 16/2010. Vi presenterer her rapportens sammendrag. Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse Sammendrag: … Les mer

1 2 3 4